محصولات معرفی شده جدید
NEWS
در این قسمت از وب سایت محصولات جدیدی که مشخصات فنی آنها به تازگی گنجانده است مشاهده خواهید نمود
اجزاء و آکسسوارهای حرکت
سرو کوپلینگ ها -
بوشهای مخصوص -
نگهدارنده ها - گریپپرها -
سنسورهای حرکت -
سفت کننده های مخروطی -
روپوشهای حفاظتی -
رگولاتورها -
دیگر اجزاء و آکسسوارهای حرکت -
مدولهای حرکت
مدولهای خطی -
تابلوهای ایندکس مدور -
جک های دندانه ای تراپز و ساچمه ای -
تقلیل دهنده ها -
تنظیم کننده های سرعت -
سرو الکتروموتورها -
درایوها , فرکانس اینورترها -
دیگر مدولهای حرکت -
المانهای حرکت
گروه میلهای دندانه دار -
گروه میلهای خاردار و شیاردار -
میله دنده ای & پی نیون -
المانهای یاتاقان خطی -
المانهای یاقان مدور -
تسمه های زمان & فولی ها -
دیگر المانهای حرکت -